en es cat

Aviso legal


La pàgina web de OnlyTransfers té per objecte facilitar al públic en general, les activitats que realitza i els serveis que presta.

  

OnlyTransfers es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda a la seva pàgina web o en la configuració i presentació d'aquesta.

  

En accedir a aquest web s'accepta que OnlyTransfers no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l'accés o ús de la informació de la web o per l'accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquesta pàgina web.

  

El Copyright del material contingut en aquesta web és propietat de OnlyTransfers l'accés a ell no implica llicència per a la seva reproducció i / o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de OnlyTransfers.

  

Les eventuals referències que es facin a la OnlyTransfers a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de OnlyTransfers.

  

Els preus existents a la web de OnlyTransfers seran vàlids excepte error tipogràfic o desactualització de la mateixa.